Malmö universitet arrangerar konferens om våldsutsatta kvinnor

Malmö universitet kommer att stå som värd för en konferens som vänder sig till yrkesverksamma inom omvårdnad och forskare som arbetar för att förebygga våld mot kvinnor.

Organisationen The nursing network on violence against women international (NNVAWI) består av sjuksköterskor, barnmorskor, socionomer, folkhälsovetare och tvärvetenskapliga forskare från hela världen. Deras återkommande konferenser är ett viktigt forum för nätverkande och kunskapsutbyte om framför allt mäns våld mot kvinnor. I samband med 2018 års konferens i Kanada blev det officiellt att Malmö universitet kommer att stå som värd för den 23:e konferensen. Det är första gången som konferensen arrangeras i Europa.

Hafrún Finnbogadóttir, universitetslektor vid Malmö universitet, har varit del av nätverket under några år och det är tack vare hennes kontakter inom organisationen som konferensen kommer till Malmö universitet mellan den 30 juni och 2 juli år 2020.

Tanken är att konferensen ska bidra till att skapa nya möten mellan yrkesverksamma sjuksköterskor och forskare i Sverige, övriga Norden och andra delar av världen.

Hafrún Finnbogadóttir är sjuksköterska med specialistutbildning till barnmorska. Hon arbetar just nu med ett projekt som kartlägger förekomsten av familjevåld mot gravida och nyförlösta kvinnor. Förhoppningen är att projektet kan bidra till ökad kompetens bland vårdpersonal.