Ny föreståndare för Centrum för sexologi och sexualitetsstudier, CSS

Universitetslektor Charlotta Holmström är ny föreståndare för Centrum för sexologi och sexualitetsstudier, CSS.
– Min ambition är att skapa en mer integrerad forskningsmiljö inom sexologi och sexualitetstudier, där alla fakulteter vid Malmö universitet är representerade. Vi vill också utveckla våra forskningssamarbeten nationellt och internationellt.

Läs intervjun med Charlotta

Information om Nya sjukhusområdet: nyhetsbrev och brandövning

Läs januari månads nyhetsbrev från Region Skåne

Räddningstjänsten Syd övar på sjukhusområdet i Malmö

Den 7–8 februari kommer Regionfastigheters projekt Nya sjukhusområdet Malmö tillsammans med Räddningstjänsten Syd att ha brandövning i byggnaden på Inga Marie Nilssons gata 4-6 (BY 58, där Skåneteknik tidigare satt) på Malmö sjukhusområde.

Under övningarna kommer mycket personal och ett flertal utryckningsfordon från räddningstjänst att finnas på området.

Verksamheter och besökare kommer inte att märka av övningen annat än det kan förekomma ljudeffekter och iscensatt rök, som är helt ofarlig.

Kontaktpersoner

Räddningstjänsten Syd:
Johan Nilsson, övningskoordinator, +46 (0)73 154 60 86, johan.nilsson@rsyd.se

Projektet Nya Sjukhusområdet Malmö:
Stefan Arntag, Arbetsmiljöledare, +46 (0)10 484 49 32, stefan.arntag@skane.se              

PEAB AB:
Sven Nilsson, PC/BAS-U, +46 (0)73 337 40 59

Workshop: Peer learning i verksamhetsförlagd utbildning

Möjligheter och utmaningar i handledarskapet

I april arrangerar Institutionen för vårdvetenskap en workshop som vänder sig till lärare, handledare och chefer med intresse för peer learning som handledningsmodell i verksamhetsförlagd utbildning. Workshopen innehåller föreläsningar som varvas med grupparbete, konkreta exempel och diskussioner.

Tid: 12-13 april 09:45 – 16:00
Plats: Fakulteten för hälsa och samhälle, Jan Waldenströmsgata 25, U 206

Mer info och anmälan görs till helena.bogazzi@mah.se senast den 13 mars 2018.

Öppna programmet

Informationsträffar: Nya sjukhusområdet

För dig som berörs eller vill veta mer om ny- och ombyggnationerna som pågår på området.

Onsdagar kl 9.00-9.15, Carl Bertil Laurells gata 9, vid Pressbyrån

Onsdagar kl 9.20-9.35, Jan Waldenströms gata 18, vid Pressbyrån

Du får information om vad som händer i projektet den kommande veckan och kan också ställa frågor.

Varmt Välkommen!

Regionfastigheter Projekt Nya sjukhusområdet Malmö

Kontaktpersoner:

Jelena.radovic@skane.se

Pernilla.barnell@skane.se

Påminnelse: workshop om campusplan för Malmö universitet

Hur och var möts Malmö universitets medarbetare och studenter på Universitetsholmen och Sjukhusområdet år 2033? Malmö universitet är lärosätet mitt i staden – en del av staden och en viktig del av sina närområden. Kom med på en workshop för att diskutera och skapa en gemensam behovsbild för Malmö universitets framtida campus. 

7 februari, klockan 13.00 – 16.30 i sal U206, vån 2, Hälsa och samhälles hus på sjukhusområdet, Jan Waldenströms gata 25.

Vill du delta? Kontakta petra.stenberg@akademiskahus.se

Läs mer om campusplanen och kommande workshops

Ny bok: Phenomenology and the Social Context of Psychiatry

Magnus Englander, docent och universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete är redaktör för en ny internationell bok med titeln Phenomenology and the Social Context of Psychiatry, som ges ut av Bloomsbury. 

Exploring phenomenological philosophy as it relates to psychiatry and the social world, this book establishes a common language between psychiatrists, anti-psychiatrists, psychologists and social workers.

Phenomenology and the Social Context of Psychiatry is an inter-disciplinary work by phenomenological philosophers, psychiatrists, and psychologists to discover the essence and foundations of social psychiatry. Using the phenomenology of Husserl as a point of departure, the meanings of empathy, interpersonal understanding, we-intentionality, ethics, citizenship and social inclusion are investigated in relation to psychopathology, nosology, and clinical research. This work, drawing upon the rich classical and contemporary phenomenological tradition, touching on a broad range of thinkers such as Deleuze, Levinas, and R.D. Laing, also explicates how phenomenology is a method capable of capturing the human condition and its intricate relation to the social world and mental illness.