Docentföreläsning – Marcus Herz

Välkommen till docentföreläsning med Marcus Herz, Institutionen för socialt arbete. Titeln på Marcus docentföreläsning är Ett kritiskt och levande socialt arbete – forskning om socialarbetare, möten och människor.

Tid: 14 juni, klockan 16:00 – 18:00
Plats: A0406, Niagara, Nordenskiöldsgatan 1