Ny bok: Socialpsykiatrins grunder – människans villkor

Magnus Englander och Karin Ingvarsdotter från Institutionen för socialt arbete har kommit ut med en ny bok: Socialpsykiatrins grunder – människans villkor

Socialpsykiatri har utvecklats åt olika håll runt om i världen. I Sverige har begreppet socialpsykiatri framför allt avsett socialtjänstens utbud av stöd och service för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Den här boken tar sig an socialpsykiatri som vetenskapligt område och syftar till att avtäcka socialpsykiatrins grunder som ett multidisciplinärt forskningsfält, där ämnen som filosofi, medicin, psykologi, antropologi och socialt arbete ingår.

Läs mer om boken här

Lämna ett svar