Ny löneadministratör

Lilly Kjellander är ny löneadministratör för HS. Hennes kontaktuppgifter är: 

  • 040-665 7019
  • lilly.kjellander@mah.se

Karin Adamsson som tidigare arbetat som löneadministratör går i pension.

Tack till Er alla för ett mycket gott samarbete under de år jag arbetat med Er.
Med vänlig hälsning
Karin Adamsson

Seminar: RefWorks for systematic searches

DESCRIPTION

Systematic searches generate a large number of references and conducting the same search in several databases will result in duplicates. In this session, Malmö University Library offers you an opportunity to learn how to use RefWorks when doing systematic searches. We will guide you through the steps of importing and managing your references in a structured way.

The seminar will cover:

  • How to import a large number of references from different databases into your
  • Refworks-account
  • How to systematically work with your folders
  • How to check for duplicates

Session pre-requisites:

Sign up for an account in RefWorks: https://www.refworks.com

Date and time:

Thu 23 March 2017
09:00 – 11:30

Location:

Ellipsen, Health & Society Library
Jan Waldenströms gata 25
Malmö

Seminarium: Together for inclusion

På seminariet Together for inclusion, som arrangeras av Malmö museer tisdagen den 21 mars, presenterar Elisabeth Mangrio, universitetsadjunkt på Institutionen för vårdvetenskap, sin senaste artikel om barnhälsovård och familjer från utlandet. Hon kommer även berätta om sin pågående studie i forskningsprojektet MILSA 2.0.

Från seminarieinbjudan:

The European project Welcome to Europe – inclusion, integration & internationalization focus on migration-related issues. The participation communities in Finland, Lithuania, Italy, Montenegro and Sweden have created a platform for dialogue to share experiences on how to successfully welcome new members in the societies.
We want to show that during difficult times people will benefit more from helping each other rather than turning their backs on one another. This seminar aims to present successful experiences from inclusion work and initiatives in Sweden.

I inbjudan hittar du mer information

Ny bok: Socialpsykiatrins grunder – människans villkor

Magnus Englander och Karin Ingvarsdotter från Institutionen för socialt arbete har kommit ut med en ny bok: Socialpsykiatrins grunder – människans villkor

Socialpsykiatri har utvecklats åt olika håll runt om i världen. I Sverige har begreppet socialpsykiatri framför allt avsett socialtjänstens utbud av stöd och service för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Den här boken tar sig an socialpsykiatri som vetenskapligt område och syftar till att avtäcka socialpsykiatrins grunder som ett multidisciplinärt forskningsfält, där ämnen som filosofi, medicin, psykologi, antropologi och socialt arbete ingår.

Läs mer om boken här