Fem frågor om forskningsprojektet AppSam

Projektkoordinatorn Jonas Christensen, universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete, samarbetar med partneruniversiteten i ett internationellt forskningsnätverk inom äldreomsorg – som fokuserar på demensvård och tillämpad digital teknik. Läs intervjun

Lämna ett svar