Genusperspektiv inom socialt arbete – föreläsning med Gudrun Schyman

gudrun-schyman1“Socialt arbete syftar till att skapa förändringsprocesser både på individ- och samhällsnivå. En kunskap om könsroller och maktmönster är grundläggande för att undvika att fastna i stereotypa föreställningar som hindrar utveckling. Det gäller både den egna arbetssituationen och i arbetet med andra människor. Dags för kunskapslyft!”

Tid: 1 februari kl. 10:30 – 12:30. Dörrarna öppnas kl. 10.00 och föreläsningen är öppen för alla.

Plats: Aulan på Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10

Lämna ett svar