Ny dekan på HS tillträder 1 augusti

Det blir Anders Kottorp, professor i arbetsterapi, som tar över som fakultetens nya dekan. Han tillträder den 1 augusti och kommer närmast från University of Illinois at Chicago. Mer information om Anders Kottorp och hans tillträde kommer längre fram men du kan läsa mer om honom på UICs hemsida.

Thomas Arnebrant sitter som tillförordnad dekan fram till den 1 augusti. 

Stöd och råd i ditt webbredaktörskap

Med start den 25 januari bjuder kommunikationsavdelningens webbgrupp in dig som behöver support och stöd i ditt redaktörskap till vår Webbstuga varje onsdag 14-16. Satsningen är ett komplement och påbyggnad till grundkursen i Episerver. Här kan du bland annat få hjälp med layout och struktur, problem med länkning och bilder eller rubriksättning på din webbsida. Löpande under våren kommer vi även att tillägna vissa tillfällen till tema tillgänglighet på webben, detta för att förbättra webbplatsens kvalitet och se till att vi lever upp till lagkrav.

Tid och plats
Var: OR:C527, Orkanen, plan 5 i biblioteket.
När: Webbstugans drop-in onsdagar 14-16.


Vill du lära dig filma med din telefon eller läsplatta, lära dig mer om digitala möten eller prova Mentimeter? Läs mer om detta här 

Genusperspektiv inom socialt arbete – föreläsning med Gudrun Schyman

gudrun-schyman1“Socialt arbete syftar till att skapa förändringsprocesser både på individ- och samhällsnivå. En kunskap om könsroller och maktmönster är grundläggande för att undvika att fastna i stereotypa föreställningar som hindrar utveckling. Det gäller både den egna arbetssituationen och i arbetet med andra människor. Dags för kunskapslyft!”

Tid: 1 februari kl. 10:30 – 12:30. Dörrarna öppnas kl. 10.00 och föreläsningen är öppen för alla.

Plats: Aulan på Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10