Forskningsmedel till projekt om risk för våld vid busshållplatser

Manne Gerell vid Institutionen för kriminologi har fått forskningsmedel från K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, till sitt projekt Risk för våld vid busshållplatser, en utforskande studie av den relativa risken för våld i Malmö. 

Projektet ska studera risken för att utsättas för våld i anslutning till busshållplatser samt analysera geografiska riskfaktorer med fokus på knutpunkter i kollektivtrafiken.

Läs mer om projektet


K2 är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Här möts akademi, offentliga aktörer och näringsliv för att tillsammans diskutera och utveckla kollektivtrafikens roll i Sverige.

Lämna ett svar