Historisk återblick över Fakulteten för hälsa och samhälle

Fakulteten för hälsa och samhälle – En framgångsrik historia är en nyproducerad rapport som ger läsaren en historisk återblick över de förändringar och händelser som varit mest avgörande för fakultetens utveckling, från högskolans start till nutid.

Några centrala områden i rapporten är utvecklingen av forskning, utbildning och fakultetens organisation. Varje dekanperiod har satt sin prägel på fakultetens utveckling och under åren har fokus skiftat från utbildning till forskning till en integration av utbildning och forskning. Läs nyheten här

Lämna ett svar