20 miljoner till cancerforskning

Tillsammans med fem partners inleder nu professor Anette Gjörloff Wingren ett nytt forskningsprojekt om cancer. Projektet, som är en fortsättning på hennes tidigare forskning, ska ta fram metoder att hitta och studera aggressiva cancerceller. På sikt hoppas forskarna bidra till effektivare cancerbehandling. Forskningen finansieras av EU.

Läs nyheten

Lämna ett svar