Forskningsmedel till projekt om risk för våld vid busshållplatser

Manne Gerell vid Institutionen för kriminologi har fått forskningsmedel från K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, till sitt projekt Risk för våld vid busshållplatser, en utforskande studie av den relativa risken för våld i Malmö. 

Projektet ska studera risken för att utsättas för våld i anslutning till busshållplatser samt analysera geografiska riskfaktorer med fokus på knutpunkter i kollektivtrafiken.

Läs mer om projektet


K2 är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Här möts akademi, offentliga aktörer och näringsliv för att tillsammans diskutera och utveckla kollektivtrafikens roll i Sverige.

Historisk återblick över Fakulteten för hälsa och samhälle

Fakulteten för hälsa och samhälle – En framgångsrik historia är en nyproducerad rapport som ger läsaren en historisk återblick över de förändringar och händelser som varit mest avgörande för fakultetens utveckling, från högskolans start till nutid.

Några centrala områden i rapporten är utvecklingen av forskning, utbildning och fakultetens organisation. Varje dekanperiod har satt sin prägel på fakultetens utveckling och under åren har fokus skiftat från utbildning till forskning till en integration av utbildning och forskning. Läs nyheten här

Avtackning och release

Välkommen till avtackning av dekan Tapio Salonen och release av skriften Fakulteten för Hälsa och samhälle – En framgångsrik historia.

När: 5 december, kl. 15.00-17.30

Var: Hälsa och samhälle, Jan Waldenströms gata 25, Malmö.

Release

15.00–16.00 i aulan

Författaren Berndt Hjälm ger en introduktion till skriften. Efteråt följer ett samtal mellan fakultetens tidigare dekaner. Moderator för samtalet är hedersdoktor Sven-Olof Isacsson.

Avtackning

16.00–17.30 i restaurang Freda

Konferencier för avtackningen är övermarskalk Sigvard Åkerman. Eventuella tal ska anmälas till honom, sigvard.akerman@mah.se. Det bjuds på dryck och plockmat.

Anmäl dig här senast 29 november!

Samtal med Liv Strömquist

Välkommen till ett samtal mellan Liv Strömquist, nybliven hedersdoktor vid Malmö högskola, serietecknare och folkbildare, och Marcus Herz, lektor i socialt arbete vid Malmö högskola. Temat är Klassamhället, extrem rikedom och social utsatthet.

Samtalet börjar kl 17.00. Mingel med kaffe från 16.30. Evenemanget anordnas av Kulturkommittén vid Hälsa och samhälle.

Tid: 9 november, kl. 16:30 – 19:00
Plats: sal D138, Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10