Förändring på webben

untitled-5

Ingången “Om HS” (se bild) har tagits bort. Sidorna som låg här har flyttats till fakultetens sidor på medarbetarwebben :

  • Ledning och styrdokument
  • Rådet för uppdragsutbildning
  • Internationaliseringsrådet
  • Rådet för likabehandling
  • Samverkan och skyddskommitté
  • Kvalitetsarbete
  • Fakultetsstyrelsen vid Hälsa och samhälle
  • Utbildningsnämnden

untitled-6

Nämnderna hittar du även under ingången ”Ledning och organisation” på medarbetarwebben http://mah.se/medarbetare/Ledning-och-organisation/ 

Anledningen till att sidorna har flyttats är för att skilja på extern och intern information samt för att göra det lättare för våra externa besökare att hitta.

Hör av dig om du har några frågor!

/Carolin Lind, kommunikatör

Lämna ett svar