Funktionshinderperspektiv på ljudmiljöer

Åsa Alftberg och Elisabet Apelmo från Institutionen för socialt arbete har tillsammans med Kristofer Hanson vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet varit redaktörer för antologin med titeln Ljud tar plats. Funktionshinderperspektiv på ljudmiljöer. 

Det finns ett stort behov av att bättre förstå de funktionshinder som finns i samhället och som begränsar eller i vissa fall omöjliggör allas aktiva delaktighet i samhällslivet. Antologin har som målsättning att bidra till ökad förståelsen för de hinder och begränsningar som finns i olika ljudmiljöer… Läs boken här

Tidigare i år arrangerades en halvdagskonferens på ämnet. Förutom Åsa Alftberg och Elisabet Apelmo deltog Ingrid Runesson, Hanna Egard och Per Germundsson från Institutionen för socialt arbete. Utbildningsradion var där och filmade och klippen finns tillgängliga på UR Samtiden. På måndag och tisdag sänder även Kunskapskanalen klippen.

Lämna ett svar