AppSam får forskningsmedel från Svenska institutet

AppSam är ett forskningsprojekt inom CareSam FoU-nätverket, vilket etablerades i samband med ett EU-finansierat projekt år 2011-2013. Efter att projektet avslutats fortsatte CareSam att utveckla kunskapsbildning i äldrefrågor. Genom beviljat stöd från Svenska institutet motsvarande 460 000 SEK startades AppSam som ett delprojekt. Syftet med projektet är att främja innovation, lärande och kompetensutveckling inom äldreomsorgen genom utbyte av kunskap mellan länder med olika välfärdslogiker. Projektet fokuserar särskilt på demensvård och tillämpad digital teknik.

Jonas Christensen från Institutionen för socialt arbete är projektansvarig för AppSam. Från Institutionen för datavetenskap medverkar Jeanette Eriksson. AppSam har flera samarbetspartners, bland annat Kommunförbundet Skåne och universitet från Litauen, Polen och Danmark.

Läs mer om AppSam

Lämna ett svar