The 2017 European Conference in Nursing and Nursing Research

Den 4-5 juli 2017 står Institutionen för vårdvetenskap värd för den europeiska konferensen European Conference in Nursing and Nursing Research som äger rum på Malmö live. Konferensen samarrangeras av European Academy of Nursing Science (EANS) och Svensk sjuksköterskeförening. Doktorander, post-doc och erfarna forskare samlas för att överblicka aktuell forskning och klinisk praxis i omvårdnad.

I samband med konferensen är institutionen även värd för EANS sommarskola för sjuksköterskor.

Läs mer om konferensen

VVkonferens

Lämna ett svar