Social Innovation Summit: fribiljetter för medarbetare och inbjudan till studenter

Snart är det dags för den andra upplagan av Social Innovation Summit, en konferens för alla som är intresserade av social innovation och samhällsentreprenörskap. Under två dagar möts deltagare över sektorsgränserna för att tillsammans utforska, forma och främja social innovation. Malmö högskola erbjuder 20 fribiljetter för intresserade medarbetare och flera föreläsningar är öppna för studenter i sällskap med sin lärare.

Läs mer i medarbetarnyheten

Funktionshinderperspektiv på ljudmiljöer

Åsa Alftberg och Elisabet Apelmo från Institutionen för socialt arbete har tillsammans med Kristofer Hanson vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet varit redaktörer för antologin med titeln Ljud tar plats. Funktionshinderperspektiv på ljudmiljöer. 

Det finns ett stort behov av att bättre förstå de funktionshinder som finns i samhället och som begränsar eller i vissa fall omöjliggör allas aktiva delaktighet i samhällslivet. Antologin har som målsättning att bidra till ökad förståelsen för de hinder och begränsningar som finns i olika ljudmiljöer… Läs boken här

Tidigare i år arrangerades en halvdagskonferens på ämnet. Förutom Åsa Alftberg och Elisabet Apelmo deltog Ingrid Runesson, Hanna Egard och Per Germundsson från Institutionen för socialt arbete. Utbildningsradion var där och filmade och klippen finns tillgängliga på UR Samtiden. På måndag och tisdag sänder även Kunskapskanalen klippen.

AppSam får forskningsmedel från Svenska institutet

AppSam är ett forskningsprojekt inom CareSam FoU-nätverket, vilket etablerades i samband med ett EU-finansierat projekt år 2011-2013. Efter att projektet avslutats fortsatte CareSam att utveckla kunskapsbildning i äldrefrågor. Genom beviljat stöd från Svenska institutet motsvarande 460 000 SEK startades AppSam som ett delprojekt. Syftet med projektet är att främja innovation, lärande och kompetensutveckling inom äldreomsorgen genom utbyte av kunskap mellan länder med olika välfärdslogiker. Projektet fokuserar särskilt på demensvård och tillämpad digital teknik.

Jonas Christensen från Institutionen för socialt arbete är projektansvarig för AppSam. Från Institutionen för datavetenskap medverkar Jeanette Eriksson. AppSam har flera samarbetspartners, bland annat Kommunförbundet Skåne och universitet från Litauen, Polen och Danmark.

Läs mer om AppSam

Forskning för att öka kvinnors sexuella hälsa

Den 22 september håller Eva Elmerstig sin docentföreläsning När sex gör ont – kvinnors erfarenheter av vulvovaginalsmärta. Evas intresse för området väcktes när hon arbetade som barnmorska och sexolog på en ungdomsmottagning där hon träffade unga kvinnor som beskrev erfarenheter av smärta vid sexuella situationer. Det fanns lite kunskap på området och det var det som fick Eva att börja forska.

Läs medarbetarnyheten

Välkommen den 22 september, kl. 16.00 i A0607, Niagara, Nordenskiöldsgatan 1.

Professorsföreläsningar vid Institutionen för biomedicinsk vetenskap

Fyra nya professorer vid Institutionen för biomedicinsk vetenskap håller sina professorsföreläsningar. Välkommen!

Tid: 21 september, kl. 10:00 – 15:00
Plats: U106, Hälsa och samhälle, Jan Waldenströms gata 25

Program:

10.15-11.00 Vitaly Kocherbitov – Hydration of biopolymers: from non-freezing water to gelatinization

11.15-12.00 Johan Engblom – 10 microns thick – How hard can it be to penetrate skin?

12.00-13.00 Institutionen bjuder på förfriskningar

13.15-14.00 Anette Gjörloff Wingren – To live and let die – The tale of a cancer cell

14.15-15.00 Tommy Eriksson – Medication use, focus from molecule to man.

The 2017 European Conference in Nursing and Nursing Research

Den 4-5 juli 2017 står Institutionen för vårdvetenskap värd för den europeiska konferensen European Conference in Nursing and Nursing Research som äger rum på Malmö live. Konferensen samarrangeras av European Academy of Nursing Science (EANS) och Svensk sjuksköterskeförening. Doktorander, post-doc och erfarna forskare samlas för att överblicka aktuell forskning och klinisk praxis i omvårdnad.

I samband med konferensen är institutionen även värd för EANS sommarskola för sjuksköterskor.

Läs mer om konferensen

VVkonferens