Nya sjukhusområdet – trafikinfo

Inga Marie Nilssons gata är stängd för genomfart i höjd med Inga Marie Nilssons gata 36 och Ruth Lundskogs gata 10. Vägen beräknas vara stängd under den tid som uppförandet av en ny vårdbyggnad på sjukhusområdet pågår, d v s cirka sju år.

In- och utfart till Malmö sjukhusområde sker istället via Fritz Bauers gata, alternativt via Inga Marie Nilssons gata från väster. Omledning av trafik sker via lokal trafikskyltning.
Parkering finns tillgänglig i första hand i parkeringshuset Södervärn på Fritz Bauers gata med infart från Södra Förstadsgatan.

IMN gata avstängning_augusti 2016

Lämna ett svar