Hur ska framtidens sociala arbete styras?

Välkommen till konferens den 20 september!

Hur ska socialtjänsten organiseras för att på bästa sätt ge stöd och skydd åt de som behöver? Och hur skapar vi en god arbetsmiljö för socialsekreterarna? Här möter du forskare som studerat förutsättningarna och villkoren för socialtjänsten ur flera olika perspektiv. Dagen avslutas med ett samtal om framtidens socialtjänst i Malmö stad.

Ladda ner programmet!

När: tisdag 20 september kl. 13.00 – 16.00

Var: Malmö högskola, Niagara, Hörsal C Nordenskiöldsgatan

Anmälan skickas till paula.mulinari@mah.se senast 14 september. Konferensen är kostnadsfri och det bjuds på fika.

Nya sjukhusområdet – trafikinfo

Inga Marie Nilssons gata är stängd för genomfart i höjd med Inga Marie Nilssons gata 36 och Ruth Lundskogs gata 10. Vägen beräknas vara stängd under den tid som uppförandet av en ny vårdbyggnad på sjukhusområdet pågår, d v s cirka sju år.

In- och utfart till Malmö sjukhusområde sker istället via Fritz Bauers gata, alternativt via Inga Marie Nilssons gata från väster. Omledning av trafik sker via lokal trafikskyltning.
Parkering finns tillgänglig i första hand i parkeringshuset Södervärn på Fritz Bauers gata med infart från Södra Förstadsgatan.

IMN gata avstängning_augusti 2016