Doktorand vid fakulteten bloggar åt nationell samordnare

Harald Gegner är kommundoktorand. Han arbetar som utvecklingssekreterare inom
socialförvaltningen i Lunds kommun och är antagen som doktorand i Socialt arbete vid Malmö högskola. Harald har i veckan skrivit ett blogginlägg på Sociala barn- och ungdomsvårdens blogg – en blogg från den nationella samordnaren om vad det innebär att vara kommundoktorand.

Vad är och vad gör en kommundoktorand?

Mitt personliga intresse för det viktiga arbete som görs inom den sociala barn- och ungdomsvården har blivit mitt forskningsintresse. Att vara kommundoktorand handlar om att göra både och, dvs. att vara halva arbetstiden i praktiken, i mitt fall inom socialtjänsten i Lund, och att ägna resterande tid åt forskarutbildningen. Detta är möjligt tack vare ett samarbetsprojekt mellan Malmö högskolan och intresserade kommuner i syfte att överbrygga eller minska gapet mellan teori och praktik. Man skulle också kunna säga att det handlar om att integrera kunskaper från forskningen på ett naturligt sätt i praktiken och vise versa… Läs hela blogginlägget 

Workshop: Peer learning i verksamhetsförlagd utbildning

Möjligheter och utmaningar i handledarskapet

I höst, 6-7 oktober, arrangerar Institutionen för vårdvetenskap en workshop som vänder sig till lärare, handledare och chefer med intresse för peer learning som handledningsmodell i verksamhetsförlagd utbildning. Dagarna bjuder på föreläsningar som varvas med grupparbete, konkreta exempel och diskussioner. Från institutionen föreläser Elisabeth Carlson, Marie Stenberg och Frida Nygren.

Är du nyfiken på workshopen kan du ladda ner programmet här.

Nyhetsbrev Framtidens sjukhus , Nya sjukhusområdet Malmö (NSM)

De kommande åren gör Region Skåne en omfattande investering i utveckling och modernisering av sjukhusområdet i Malmö. Arbetet väntas pågå till 2022.

Läs mer här: http://app.emarketeer.com/a/plink/row/v1-t13j3SHcM7RB1TWBEKFTm4sY5RMJcxZuWiedjbgGomU.html

 

 

Ny bok: Sexualitet och socialt arbete

sexualitet-bokHans Knutagård, universitetsadjunkt vid Institutionen för socialt arbete, har kommit ut med en ny bok Sexualitet och socialt arbete.

Frågor om sexualitet påverkar alla och därför är ämnet också viktigt i det vardagliga arbetet inom exempelvis socialtjänst, hälso- och sjukvård och frivilligorganisationer. Det är en utmaning för socialarbetare att förstå den inneboende komplexiteten i sexualitet och socialt arbete, inte minst eftersom tolkningar kan variera från person till person. Sexualitet och socialt arbete utforskar, utifrån ett tvärdisciplinärt perspektiv och med aktuell forskning och teoribildning som bas, sexualitetens roll i praktiskt socialt arbete.
 Läs mer om boken här!

Delaktighet och tillgänglighet i våra vanligaste ljudmiljöer

Ett flervetenskapligt forskningsseminarium

Under seminariet presenteras och diskuteras aktuell forskning om ljud, ljudmiljöer, dövhet, hörselnedsättning och delaktighet. En kommande flervetenskaplig antologi om ljudmiljöer presenteras.

Ur programmet:

  • Annerledeshet som ressurs – Per Koren Solvang, professor, Högskolan i Oslo och Akershus
  • Det fungerar ju så bra! – Ingela Holmström, forskare vid Avdelningen för teckenspråk och svenska som andraspråk för döva, Stockholms universitet
  • Migranters delaktighet – Ingrid Runesson, forskare, Institutionen för socialt arbete, Malmö högskola.

Tid och plats:

30 maj 12.45–17.30
LUX Helgonavägen 3 i Lund.

Se inbjudan

STYRKA – samverkan inom välfärdsområdet

Malmö stad och Fakulteten för hälsa och samhälle utvecklade hösten 2015 samverkansorganisationen STYRKA som bland annat arbetar för att Malmö stad ska bli en attraktiv arbetsplats inom välfärdsområdet. Varje termin arrangerar STYRKA temabaserade workshops för anställda inom de olika stadsområdena och för medarbetare på Hälsa och samhälle.

Läs mer om STYRKA

Spikning 10 & 13 maj

Välkommen till spikning

  • av Wimonrut Boonsatean avhandling Living with diabetes 2 in a Thai population: Experiences and management. Spikningen sker den 10 maj kl.10.15 i foajén på Hälsa och Samhälle.
  • av Vedrana Vejzovics avhandling Children with symptoms of or diagnosed with inflammatory bowel disease – children’s and parents experience. Spikningen sker den 13 maj kl. 10.00 i foajén på Hälsa och samhälle.