Likabehandlingsdag med Mona Sahlin den 20 april

Rådet för likabehandling på Hälsa och samhälle bjuder in till Likabehandlingsdag. Du får bland annat ta del av:

  • Våldsbejakande extremism – Mona Sahlin
  • Utsatthet och upplevelser av hatbrott – Caroline Mellgren, Mika Andersson, Simon Wallengren, Institutionen för kriminologi
  • Studenter berättar.

Se hela programmet 

Tid: 20 april kl. 09:15 – 15:15
Plats: Aulan, Fakulteten för hälsa och samhälle, Jan Waldenströms gata 25

Inför val av lärarrepresentanter i högskolestyrelsen

Som tidigare meddelats, så är det snart dags för val av lärarrepresentanter till högskolestyrelsen. Valberedningen har börjat sitt arbete. Information om status finns här:

http://www.mah.se/medarbetare/Gemensamt-verksamhetsstod/Hogskoleledningens-kansli/Val-till-hogskolestyrelsen/

Det handlar om ett fyllnadsval (1 år). Synpunkter och kommentarer på detta skickas lämpligen till HS representant i valberedningen: Johan Engblom, senast 11/4.

Tre nya professorer vid Institutionen för biomedicinsk vetenskap

Vi har glädjen att meddela att igår fattade rektor beslut om att befordra tre nya professorer: Johan Engblom i biomedicinsk teknologi, Anette Gjörloff Wingren i biomedicinsk laboratorievetenskap samt Tommy Eriksson i farmakologi/klinisk farmaci. Dessa utgör en ytterligare kompetensförstärkning och strategisk resurs för institutionens och naturligtvis fakultetens utveckling!