Forskning i barnens tjänst

Den 28 april höll Ann-Cathrine Bramhagen sin docentföreläsning I barnens tjänst – barns hälsa och ohälsa i ett vårdvetenskapligt perspektiv. Ann-Cathrines intresse för ämnet väcktes på 90-talet och sedan dess har hon varit involverad i flera olika forskningsprojekt. Nu hoppas hon på mer forskning utifrån barns perspektiv.

Läs intervjun med Ann-Cathrine

2

Här kan du se fler bilder

Lämna ett svar