Seminarium: Sanktionerat motstånd

Välkommen till ett seminarium om brukarinflytande som fenomen och praktik.

Genom ökat brukarinflytande är det tänkt att brukarnas behov ska tillgodoses på deras egna villkor samtidigt som kvalitén på verksamheten höjs. Men redan långt innan brukarinflytande blev ett politiskt modeord drev den ideella brukarrörelsen krav på maktdelning och ökat inflytande inom psykiatri, socialtjänst och missbruksvård.

Vad händer med frågan om inflytande när den tas över av det offentliga och börjar drivas inifrån och uppifrån, istället för utifrån och underifrån? Dessa frågor har Erik Eriksson sökt svar på genom att undersöka brukarinflytandet inom en psykiatriförvaltning och en kommunal individ- och familjeomsorg.

Tid: 11 maj 14.00–16.00
Plats: Sal U206, Hälsa och Samhälle, Jan Waldenströmsgata 25 Malmö.

Seminariet arrangeras i samarbete mellan Handikappforskargruppen vid Institutionen för socialt arbete och Harec.

Se inbjudan

Lämna ett svar