Docentföreläsning 28 april

Välkommen till docentföreläsningen I barnens tjänst – barns hälsa och ohälsa i ett vårdvetenskapligt perspektiv med Ann-Cathrine Bramhagen.

Ann-Cathrines forskning handlar om barns hälsa och ohälsa, från det ofödda barnet till unga vuxna. Forskningen har flera olika fokus till exempel hälsosamma levnadsvanor, övervikt och nutrition, men även om barns smärta, postoperativ återhämtning och barn med inflammatoriska tarmsjukdomar.

Tid: 28 april kl.15:15 – 17:00
Plats: Sal U317, Hälsa och samhälle, Jan Waldenströms gata 25

Lämna ett svar