Forskning i barnens tjänst

Den 28 april höll Ann-Cathrine Bramhagen sin docentföreläsning I barnens tjänst – barns hälsa och ohälsa i ett vårdvetenskapligt perspektiv. Ann-Cathrines intresse för ämnet väcktes på 90-talet och sedan dess har hon varit involverad i flera olika forskningsprojekt. Nu hoppas hon på mer forskning utifrån barns perspektiv.

Läs intervjun med Ann-Cathrine

2

Här kan du se fler bilder

Seminarium: Sanktionerat motstånd

Välkommen till ett seminarium om brukarinflytande som fenomen och praktik.

Genom ökat brukarinflytande är det tänkt att brukarnas behov ska tillgodoses på deras egna villkor samtidigt som kvalitén på verksamheten höjs. Men redan långt innan brukarinflytande blev ett politiskt modeord drev den ideella brukarrörelsen krav på maktdelning och ökat inflytande inom psykiatri, socialtjänst och missbruksvård.

Vad händer med frågan om inflytande när den tas över av det offentliga och börjar drivas inifrån och uppifrån, istället för utifrån och underifrån? Dessa frågor har Erik Eriksson sökt svar på genom att undersöka brukarinflytandet inom en psykiatriförvaltning och en kommunal individ- och familjeomsorg.

Tid: 11 maj 14.00–16.00
Plats: Sal U206, Hälsa och Samhälle, Jan Waldenströmsgata 25 Malmö.

Seminariet arrangeras i samarbete mellan Handikappforskargruppen vid Institutionen för socialt arbete och Harec.

Se inbjudan

Ta chansen att nominera en kollega – förlängd nomineringstid till 1 maj!

Malmö högskola söker nya dekaner för fakulteterna Hälsa och samhälle, Kultur och samhälle samt Odontologiska fakulteten. Annonser finns här: www.mah.se/ledigaanstallningar

Passa på att ta chansen att nominera en kollega som skulle passa för uppdraget! Nomineringstiden är förlängd till 1 maj 2016.

Som dekan vid en fakultet ska du driva det strategiska arbetet genom att utöva ett akademiskt och inkluderande ledarskap. Uppdraget som dekan är på tre år, med möjlighet till ytterligare tre års förlängning. Start 1 januari 2017 eller enligt överenskommelse. Uppdraget förenas med en tillsvidareanställning.

Gör så här för att nominera
En nominering ska, förutom namn på den du nominerar, även innehålla en kort motivering och skickas till HR-specialist: gertrud.svensson@mah.se.

Glöm inte att ange till vilket uppdrag du nominerar.

Läs mer om uppdragen

Mona Sahlin besökte Likabehandlingsdag

Likabehandlingsdagen_p-_H-lsa_och_samh-lle_2016Mona Sahlin är nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. På onsdagen medverkade hon på Hälsa och samhälles likabehandlingsdag.

Mona Sahlin konstaterade att våld och hot om våld är ett problem för demokratin.

– Vi lever i ett samhälle som påverkas av extremism, där politiker hoppar av sina uppdrag på grund av hot, journalister vittnar om att de hanterar så mycket hot och hat att de inte orkar med – och att det i slutändan påverkar vad man skriver och säger.

Läs nyheten här!

Filmvisning och samtal 27 april

Kulturkommittén på HS bjuder in till visning av den uppmärksammade svenska spelfilmen “Flocken”. De bjuder på filmen och tilltugg. Först visas filmen, sedan följer ett samtal med Beata Gårdeler, filmens regissör, och Daniel Lundquist från BUFF (Barn- och ungdomsfilmfestivalen), där filmen bland annat visats. Kriminologiska och juridiska perspektiv tas också upp.

Tid: 27 april, kl 16.30 börjar minglet, filmen visas kl 17.00 och samtalet startar ca 19.00.
Plats: U106, Fakulteten för hälsa och samhälle, Jan Waldenströms gata 25

Alla studenter och medarbetare på Malmö högskola är välkomna!

Docentföreläsning 28 april

Välkommen till docentföreläsningen I barnens tjänst – barns hälsa och ohälsa i ett vårdvetenskapligt perspektiv med Ann-Cathrine Bramhagen.

Ann-Cathrines forskning handlar om barns hälsa och ohälsa, från det ofödda barnet till unga vuxna. Forskningen har flera olika fokus till exempel hälsosamma levnadsvanor, övervikt och nutrition, men även om barns smärta, postoperativ återhämtning och barn med inflammatoriska tarmsjukdomar.

Tid: 28 april kl.15:15 – 17:00
Plats: Sal U317, Hälsa och samhälle, Jan Waldenströms gata 25