Digitala studentblanketter

Från och med den 1 mars 2016 har en del av de studieadministrativa blanketterna digitaliserats. Numera ska studenten ansöka om studieuppehåll, anstånd och ansökan till senare del av program på webben via “För mina studier”: http://mah.se/Ar-student/For-dina-studier/Studieavbrott-och-studieuppehall/.

Detsamma gäller anmälan om studieavbrott.

Om studenter kommer om vill anmäla något av ovanstående så hänvisa till webben: Student – För mina studier.

 

 

Lämna ett svar