Nya webbsidor för etikprövning

Alla studenter på fakulteten som genomför en studie med etiskt känsligt innehåll ska ansöka om prövning till fakultetens etikråd. Jag har i samarbete med Etikrådet tagit fram nya webbsidor med information om varför studenterna måste ansöka om etikprövning samt hur de ska ansöka, både på svenska och på engelska. Innehållet är även målgruppsanpassat, vilket innebär att informationen som riktar sig till studenterna ligger på studentsidorna och innehållet som riktar sig till medarbetare ligger på medarbetarwebben.

Tidigare fanns en webbsida som hette Etikrådet och den låg i menyn under ”Om HS”. Nu hittar du sidorna här:

Har du frågor om detta, kontakta mig carolin.lind@mah.se 

FORSA Syd bjuder in till temadag

Temat för dagen är Flyktingmottagandet som arena – plikten och konsten att göra rätt.

Människors behov av skydd försätter samhället och det sociala arbetet inför stora utmaningar. Både frivilliga- och professionella aktörer arbetar för att ge de nyanlända ett välkomnande och en god start, men med skilda förutsättningar och avvikande agendor. Vad händer när dessa parter beträder samma arena och hur uppfattas och hur hanteras gränssnittet mellan parterna?

Målet med temadagen är att genomlysa de förändringar socialt arbete ställs inför och hitta vägar att möta dem. Medverkar gör bland annat: Sandra Lundberg, Integrationssekreterare, SRF, Mary Douglas, Rädda Barnen, Karl Eriksson, Univesitetsadjunkt, Mah, Erica Righard, Docent Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare, Mah. 

Tid: onsdagen den 6: april. kl.13:15 — 16:15

Plats: Niagra B0E07, Hörsal B, vån 1, Nordenskiöldsgatan 1

Mer information hittar du i inbjudan

Nordisk ungdomsarbetslöshet sattes på agendan

Under en tvådagars workshop, den 8-9 mars, samlades forskare från flera nordiska universitet och representanter från SKL och Youth Employment Delegation på Hälsa och samhälle för att diskutera den nordiska ungdomsarbetslösheten. Veckans workshop var en i raden av en serie workshops som kommer genomföras på ämnet. Detta tillfälle arrangerades av Tapio Salonen. Från Malmö högskola deltog även Martin Kvist.

Här är några av programpunkterna som diskuterades den 8-9 mars:

  • Old tools in a new box. How we can enhance the output of local labour market policy
  • Education – the key to work
  • Young adults with migration background on school failure and transitions between school and work

workshop-8-9-mars

Se alla bilder här!