Forskarseminarium med professor Per-Anders Tengland

Välkommen till forskarseminarium med Per-Anders Tengland som kommer prata om begreppet “makt” (power): ett försök till en kategorisering.

På seminariet behandlas frågor som:

  • Vilka skäl kan det finnas att definiera, klassificera och diskutera makt och maktens olika former?
  • Vilket är värdet av att diskutera makt?
  • Vilken metod är lämplig att använda för att formulera ett sådant begrepp?
  • Hur skall en bra definition av makt se ut, dvs. hur skall begreppet lämpligen definieras?

Tid: 10 februari, kl. 13:15
Plats: Konferensrummet i Scylla, Nordenskiöldsgatan 8, Malmö.