Medarbetare till högskolans krisledningsgrupp sökes

Högskolan söker medarbetare som är intresserade av att delta i högskolans Krisledningsgruppsarbete.

En del av årets revision av högskolans kris- och beredskapsplan innebär en översyn av aktuell bemanningslista för personer ingående i Krisledningsgruppen. Enligt gällande riktlinjer bemannas Krisledningsgruppen av medarbetare från ett så brett upptagningsområde som möjligt inom högskolan. Det är därför viktigt att rekryteringen stöds av samtliga fakulteter/motsv. och GV.

Om du är intresserad kan du anmäla dig till Leif.wullf@mah.se

Mer att läsa om krisledningsgruppen finns här.

Lämna ett svar