Fakultetens forskare i media

Anna-Karin Ivert och Carolin Mellgren medverkar båda i UR samtidens serie “Malmöforskare föreläser”. Mellgren berättar om otrygghet i staden medan Ivert föreläser om barn och unga i staden.

Ytterligare en av fakultetens forskare har synts i media. I helgen intervjuades Pernilla Ouis i Sydsvenskan om det svenska mansöverskottet.

Malmö högskola i media

Lämna ett svar