Medarbetare till högskolans krisledningsgrupp sökes

Högskolan söker medarbetare som är intresserade av att delta i högskolans Krisledningsgruppsarbete.

En del av årets revision av högskolans kris- och beredskapsplan innebär en översyn av aktuell bemanningslista för personer ingående i Krisledningsgruppen. Enligt gällande riktlinjer bemannas Krisledningsgruppen av medarbetare från ett så brett upptagningsområde som möjligt inom högskolan. Det är därför viktigt att rekryteringen stöds av samtliga fakulteter/motsv. och GV.

Om du är intresserad kan du anmäla dig till Leif.wullf@mah.se

Mer att läsa om krisledningsgruppen finns här.

World Social Work Day 2016

Den 15 mars är det dags för World Social Work Day – en internationell dag som instiftades av FN för att belysa det viktiga arbete som socialarbetare utför. Dagen uppmärksammar även de utmaningar och förändringar som sker inom socialt arbete, både nationellt och internationellt.

World Social Work Day bjuder på ett axplock av den forskning som bedrivs vid socionomutbildningen på Malmö högskola. Dagen arrangeras av Institutionen för socialt arbete i samarbete med Akademikerförbundet SSR Malmö.

Läs mer och anmäl dig här!

Inbjudan till informationsmöte om Nya sjukhusområdet Malmö

 

Region Skåne bjuder in till informationsmöte

Från inbjudan:

Mötet är öppet för alla intresserade och kräver ingen föranmälan. Vid mötet informerar vi bland annat om arbetet med flyttplanering, vägledande standard och inredningskoncept för de nya lokalerna.

Kom och träffa oss som arbetar i projektet, lyssna och ställ frågor!

Tid: den 2 mars 2016,  kl 15.00–16.00

Plats: Jubileumsaulan, Jan Waldenströms gata 5 SUS Malmö.

Kontakt: Kristina Vilhelmsson, projektledare för Nya sjukhusområdet Malmö.

E-post: Kristina.vilhelmsson@skane.se, E-post NSM: info.nsm@skane.se.

VARMT VÄLKOMMEN!


Nästa informationsmöte hålls den 3 maj 2016 i Lilla aulan, Jan Waldenströms gata 5, SUS Malmö.

Läs februari månads nyhetsbrev om Nya sjukhusområdet här!

Utdelning av NOR (Nit och Redlighet)

Om du vid utgången av 2016 har varit statligt anställd i 30 år eller lämnat din anställning med pension efter minst 25 år har du möjlighet att tilldelas  utmärkelse av NOR. Utdelningen sker den 25 maj kl. 11:30 med en gemensam lunch.

Anmälan görs till HR-specialist Johanna Bengtsson, senast den 14 mars. Du kommer sedan att få en matriken med sammanställning över dina anställningar för att kunna kontrollera tiden.