Jan Waldenströms gata stängs av för motortrafik 6-20 november

Den 6 november – 20 november stängs Jan Waldenströms gata av för motortrafik i höjd med kraftstationen (Jan Waldenströms gata 11), vid infart från Carl Gustavs väg. Gatuavstängningen beror på inkoppling av vatten- och avloppssytem till den nya byggnaden på Jan Waldenströms gata 11A-D.

In- och utfart till sjukhusområdet måste under denna tid ske via Fritz Bauers gata, alternativt via Inga Marie Nilssons gata. Parkerande hänvisas i första hand till parkeringshuset Södervärn på Fritz Bauers gata.

Vägbanan/trottoaren är öppen för gång- och cykeltrafik längs Jan Waldenströms gata 4-6 under hela arbetets gång. In- och utkörsel är därmed möjlig till Carl-Bertil Laurells gata samt till Jan Waldenströms gata 5-7 (MFC), där även parkeringsplatserna är tillgängliga.

För att förhindra trafikkaos kommer in- och utfart till Carl-Bertil Laurells gata att regleras med trafiksignaler och vid behov en trafikvakt. Det kommer att vara möjligt att vända och köra ut på Carl Gustafs väg om man av misstag har kört in på området denna väg trots omskyltning.

För mer information hänvisas till Susanne Karringer, kommunikatör på Nya sjukhusområdet Malmö, tel: 072-50 63 721

Lämna ett svar