Ny kommunikatör på ingång

carolin-lindjpg

Från och med årsskiftet är det jag, Carolin Lind, som tar över ansvaret för Hälsa och samhälle när det gäller stöd inom webb och internkommunikation. I höst har Lotta Solding vikarierat som er fakultetsrepresentant men snart är det alltså jag som tar över. Vissa uppdrag har jag redan börjat bli involverad i, för att bytet ska ske smidigt.

När det gäller kommunikationsfrågor som rör forskning är det Charlotte Löndahl Bechmann som är er kontaktperson och gällande rekrytering och marknadsföring är det Maria Crona, precis som tidigare. Båda finns på kommunikationsavdelningen. Ni kan även fråga mig så tar jag det vidare till rätt kollega.

Ni kan nå mig på mail: Carolin.lind@mah.se eller telefon: 040-66 57889.

Här hittar ni kontaktuppgifter till resten av kommunikationsavdelningen.

Jag ser fram emot ett gott samarbete med er!

Glöm inte lägga in forskningsarbetena i MUEP inför årsredovisningen

Årets produktion ska vara registrerad senast 2015-12-18 för att ge utrymme för kvalitetskontroll av Biblioteket samt eventuell komplettering.

Här hittar du instruktioner för registrering.

Tänk på att lämna komplett biblio­grafisk information till varje publikation, för att intresserade alltid ska kunna få korrekt och fullständig referens via MUEP.

Hälsar Thomas Strandberg, kanslichef

UR Samtiden sänder

Nu lanserar UR Samtiden serien “Flyktingfrågor och antirasism”. På tisdag och onsdag sänds inslag från en konferens som Institutionen för socialt arbete nyligen arrangerade.
Inslagen kommer att läggas ut på urplay.se direkt efter sändning.

Tisdag 24 november
15:45 – 16:00 Frivilliga och kommunala insatser

Onsdag 25 november
14:00 Dom kallas ensamkommande
14:10 Välfärdsstatens utmaningar
15:15 Från rasism till rasifiering
15:30 Antirasistiskt arbete