FORTE-anslag till HS

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE) har idag offentliggjort årets beviljade projekt. Av totalt 1032 ansökningar har 87 projekt fördelats medel, däribland två projekt från vår fakultet:

Charlotta Holmström 2 330 TSEK för projektet “Oklara sexuella situationer: om unga människors resonemang kring samtycke och gränsdragningar i sexuella möten”

Björn Johnson 1 630 TSEK för projektet “Föräldrar som utsätts för brott av sina vuxna barn med narkotikaproblem”

Ett stort grattis till er båda från alla HS-kollegorna!!!

Lämna ett svar