Gäddan-flytt nytt projekt

Med anledning av att hyreskontraktet för nuvarande lokalisering i kv Scylla upphör sommaren 2016 börjar nu planeringen för att flytta Institutionen för socialt arbete med all dess verksamhet, inklusive CSS, till kv Gäddan. Utflyttningen från Scylla och Allmänna sjukhuset ska vara planerad och genomförd 30 juni 2016.

Det kommande projektarbetet ska kännetecknas av inkluderande med hög grad av delaktighet för institutionens medarbetare.Till projektledare har Åse Ekberg utsetts. Tf kanslichef Thomas Strandberg kommer även att ingå i projektet. Övriga deltagare kommer inom kort att utses av prefekt Linda Lill.

Förutsättningarna som getts till projektet är att den nya lokaliseringen ska omfatta två våningsplan i kv Gäddan. Projektgruppen kommer att planera för en dimensionering med totalt 90 arbetsplatser. De lösningar som tas fram ska dock ha en flexibilitet som kan möta en utveckling av verksamheten såväl avseende funktion som dimensionering. I den nya lokaliseringen ska nuvarande arbetsplatslösning i Scylla utvecklas vidare och  den nya arbetsplatsen ska kännetecknas av hög tillgänglighet för funktionsnedsatta samt präglas av moderna arbetssätt. I uppdraget ingår även att föreslå en lösning för att forma en social mötesplats (Vindstilla) i fastigheten inom ramen för gällande lagstiftning.

 

FORTE-anslag till HS

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE) har idag offentliggjort årets beviljade projekt. Av totalt 1032 ansökningar har 87 projekt fördelats medel, däribland två projekt från vår fakultet:

Charlotta Holmström 2 330 TSEK för projektet “Oklara sexuella situationer: om unga människors resonemang kring samtycke och gränsdragningar i sexuella möten”

Björn Johnson 1 630 TSEK för projektet “Föräldrar som utsätts för brott av sina vuxna barn med narkotikaproblem”

Ett stort grattis till er båda från alla HS-kollegorna!!!

Ny kanslichef

I veckan har det blivit klart att det blir Thomas Strandberg som efterträder Ewa Strömsten som kanslichef på HS. Thomas har varit kanslichef på TS och kommer att arbeta 60 procent på HS och därutöver på gemensam förvaltning vara ansvarig för högskolans registratur m.m. Ewa och Thomas kommer under oktober att överlappa varandra innan Ewa slutar den 1 november. Vi hälsar Thomas varmt välkommen till HS!

Ny bok: Nyttan med allmännyttan

4711239oTapio Salonen har de senaste åren lett ett forskningsprojekt som granskat de allmännyttiga bostadsföretagens samhällsnytta och framtid. Under rubriken Nyttan med allmännyttan presenteras nu forskningen i bokform. Boken lanseras och diskuteras på en konferens i Stockholm den 29-30 september.

“Allmännyttan har potential. För att förverkliga den måste dock ägarna, det vill säga politikerna, använda allmännyttan som verktyg för att utveckla orten de verkar i”, säger Tapio.

Läs mer om forskningen här.
Läs ett smakprov på boken här.

Susanna Alakoski blir hedersdoktor

Susanna-Alakoski-webb– Att bli hedersdoktor är omvälvande. Jag är själv socionom i botten och har ägnat mitt skönlitterära författarskap åt att utforska den utsatta människans livsvillkor och upplevelser. Att bli hedersdoktor är ett erkännande som knyter samman mitt yrkesliv, säger Susanna Alakoski.
Dagen innan håller hon en öppen föreläsning med titeln ” Det sociala”.

Läs mer

Välbesökt och uppskattad installationsföreläsning

Den 4 september höll Christine Wann-Hansson en uppskattad föreläsning,”Konsten att fånga hälsa och livskvalitet”, i samband med att hon installerades som klinisk professor vid Institutionen för vårdvetenskap och Skånes universitetssjukhus. På bilderna syns både Christines föreläsning och publikens uppskattning efteråt. Klicka på biklderna om du vill se dem i större format.

_DSC1341 som smart objekt-1_DSC7174 som smart objekt-1_DSC7168 som smart objekt-1

_DSC7086 som smart objekt-1_DSC1392 som smart objekt-1_DSC1350 som smart objekt-1

Uppdaterade HS-presentationer

Jag har precis uppdaterat de två Power Point-presentationer som finns om HS (en på svenska och en på engelska). De ligger på HS medarbetarsidor och kan användas av den som vill. Alla faktauppgifter är avstämda och uppdaterade. Ser du något ytterligare som bör ändras, så hör av dig.

Du hittar presentationerna här.