Slutspurt på läsåret

Som vanligt är de sista veckorna intensiva med examinationer, avslutningar och allt som MÅSTE vara färdigt innan sommaruppehållet. På HS kan vi också glädja oss åt de väldigt positiva söksiffrorna inför nästa läsår; nästan alla programutbildningar, även på masternivå, har ett ökat antal förstahandssökande.

Vi har också i dagarna nåtts av en aktuell jämförelse av vår forskning som visar att MAH befäster sina positioner jämfört med andra lärosäten när det gäller externa medel, publiceringar och citeringar. Räknat i relation till våra statsanslag placerar sig MAH på första plats när det gäller publiceringar i relation till våra anslag och på en hedrande tredje plats i ett sammanvägt effektivitetsmått (efter Chalmers och KTH). Detta kan vi alla glädja oss åt och som visar att det verkligen finns fog för vår önskan om universitetsstatus!

Lämna ett svar