Nio år som ordförande i Svensk sjuksköterskeförening

Ania Willman, prefekt på Institutionen för vårdvetenskap, har varit ordförande i Svensk sjuksköterskeförening i 9 år. Under ordförandeskapet har hon drivit frågan om papperslösas rätt till vård, startat upp Omvårdnadsmagasinet och bidragit med värdefull kunskap till Malmö högskola. Nu är det dags för Willman att lämna över till en ny ordförande.

Läs mer

Barn till mammor med intellektuell funktionsnedsättning sviks av samhället

psykisk-ohalsa-barnBarn som växer upp med en mamma som har en intellektuell funktionsnedsättning får ofta inte den hjälp de behöver under sin uppväxt. Istället tvingas de ta ansvar för såväl mamman som yngre syskon. Det konstaterar Ingrid Weiber, som nyligen disputerade med avhandlingen ”Children in families where the mother has an intellectual or developmental disability”.

Läs mer

Föreläsning om förändring och nya lokaler

Strategisk Fastighetsutveckling, Region Skåne, bjuder in till öppen föreläsning med Hans Winberg ( EkLic, generalsekreterare i Stiftelsen Leading Health Care och ledamot i Karolinska sjukhusets styrelse).

Temat är:
Sitter kulturen i väggarna eller i våra huvuden? Om förändring och nya lokaler

Tid: Tisdagen den 9 juni kl. 13.30-15
Plats: Anselmsalen, Baravägen 1 i Lund, Psykiatri i Skåne

Föranmäl dig till: Sofie Österlind, sofie.osterlind@skane.se, sms: 0725-64 75 53

Seminariet är kostnadsfritt.
Varmt välkommen!

Nytt sjukhusområde formas

Arbetet med att utveckla sjukhusområdet i Malmö är nu i full gång och märks på olika sätt även för oss på HS. Om du är intresserad att hålla dig uppdaterad kring vad som händer hålls ett öppet informationsmöte kring såväl påverkan under byggtiden som framtiden:

DATUM den 15 juni 2015
TID Kl 16.00 – 17.00
PLATS Aulan, CRC, Jan Waldenströms gata 35

Du kan även läsa mer om planerna på Region Skånes hemsida. Klicka här för mer info.