Nyinsatta kurser för mobilt arbetssätt

På allmän begäran kommer kurser i Windows 8, Box och Powerpoint att genomföras av BIT här på HS i juni. Anmälan sker genom mail till Kristin.persson@mah.se. Kurser ställs in om färre än tre deltagare.
Läs mer här

Den 10 juni genomförs även en drop-in där du har möjlighet att ställa olika frågor krig mobilt arbetssätt t ex om mobil, bärbar dator, Box-tjänsten, Windows 8.

Arkiv och registratur samlas i Nereus

HS registrator Lena Winslow flyttar fr o m 1 juni till Nereus där hon blir en viktig kugge i det fortsatta arbetet för att samla och utveckla arkiv- och registratorsfunktionen. Lenas ansvarsområden är fr o m juni HS och OD.

Förändringen innebär att all fysisk registratorpost (post adresserad till Fakulteten för Hälsa och samhälle) fr o m 1 juni att levereras till GV, hämtställe 70, där posten sorteras, registreras och scannas, pappersversionen levereras dagen efter.

Personligt adresserad post sorteras som tidigare direkt i ditt postfack och det är då ditt ansvar att säkerställa att post som är offentlig handling, även om den är ställd till dig, registreras i diariet.

Ärenden som skall registreras skickas till registrator i mail eller kuvert till registrator@mah.se eller Registrator, GV, hämtställe 70. Undantag från detta förfarande gäller personalärenden (se http://www.mah.se/medarbetare/personalfragor ). De tidigare mailadresserna som gick till respektive fakultetsregistrator tas bort.

Installationer

Det är mycket som händer på fakulteten så här i slutet av vårterminen. Nästa vecka vill vi särskilt uppmärksamma följande evenemang:

Docentföreläsning av Ellis Janzon – onsdag 27 maj kl 15.00 i U 208

Professorsinstallation av Finnur Magnusson – torsdagen 28 maj kl 16.00 i HS Aula

Alla är givetvis hjärtligt välkomna att fira kollegorna!

Tapio

Nu gäller servicedesken för IT-frågor

Du ska vända dig till IT servicedesk för alla dina IT-relaterade frågor. Servicedesk är bemannad vardagar  07.30-16.30 och du når dem via telefon, mail och formulär.
Via servicedesk får du omedelbar hjälp via telefon. Felavhjälpning kan även ske ”fjärrstyrt” varför du inte behöver söka Vedran eller Monzer.

Kontaktvägar till IT servicedesk (gäller endast medarbetare)

Telefon     040 – 665 75 55

E-post        support@mah.se

Formulär  https://idservice.mah.se/errorreporting.aspx