Välkomna till Nytt från HS!

Nu kör Hälsa och samhälle igång en blogg som ersätter tidigare nyhetsbrev från fakulteten. Det finns flera fördelar med kanalen, bland annat att informationen kommer att läggas ut löpande av flera olika medarbetare, vilket skapar ett dynamiskt flöde och en mångfald av röster.
Såväl KS som TS har goda erfarenheter av liknande bloggar.

Tanken är att HS-bloggen skall hålla oss alla informerade om vad som händer, händelser som olika verksamheter vill uppmärksamma etc. Det blir också ett sätt för oss i ledande befattningar inom fakulteten och ute på våra institutioner att på ett lättsamt sätt förmedla aktualiteter och väsentligheter i våra verksamheter.

Som dekan har jag som ambition att löpande skriva blogginlägg. Just nu är t.ex. avvecklingsarbetet med HV-institutionen inne i en fas där konsekvensanalyser på de tilltänkta mottagande institutionerna kommer att ske de närmaste veckorna. Efter facklig samverkan 6 maj är det tänkt att fattas ett slutligt beslut om överföring av berörda verksamheter till 1 juli. I praktiken övergår tidigare HV-verksamheter till sina nya institutioner efter semesterperioden. Det är inte aktuellt med någon förändring av dessa befintliga verksamheter i samband med överflyttning till andra institutioner. Jag ser fram emot förverkligade av de förslag på utvidgade och nya utbildningar som för närvarande är föremål för granskning av MAH:s programutskott (hearing 27 maj)!

Lämna ett svar