Välkomna till Nytt från HS!

Nu kör Hälsa och samhälle igång en blogg som ersätter tidigare nyhetsbrev från fakulteten. Det finns flera fördelar med kanalen, bland annat att informationen kommer att läggas ut löpande av flera olika medarbetare, vilket skapar ett dynamiskt flöde och en mångfald av röster.
Såväl KS som TS har goda erfarenheter av liknande bloggar.

Tanken är att HS-bloggen skall hålla oss alla informerade om vad som händer, händelser som olika verksamheter vill uppmärksamma etc. Det blir också ett sätt för oss i ledande befattningar inom fakulteten och ute på våra institutioner att på ett lättsamt sätt förmedla aktualiteter och väsentligheter i våra verksamheter.

Som dekan har jag som ambition att löpande skriva blogginlägg. Just nu är t.ex. avvecklingsarbetet med HV-institutionen inne i en fas där konsekvensanalyser på de tilltänkta mottagande institutionerna kommer att ske de närmaste veckorna. Efter facklig samverkan 6 maj är det tänkt att fattas ett slutligt beslut om överföring av berörda verksamheter till 1 juli. I praktiken övergår tidigare HV-verksamheter till sina nya institutioner efter semesterperioden. Det är inte aktuellt med någon förändring av dessa befintliga verksamheter i samband med överflyttning till andra institutioner. Jag ser fram emot förverkligade av de förslag på utvidgade och nya utbildningar som för närvarande är föremål för granskning av MAH:s programutskott (hearing 27 maj)!

Flera HS-forskare i media

Flera av fakultetens medarbetare har synts i media. I torsdags skrev Bofast om vad Tapio Salonen och hans forskarkollegor kommit fram till i ett forskningsprojekt om allmännyttan.
Läs mer om Forskare: Allmännyttan är bra! Men kan bli bättre

Sydsvenskan uppmärksammade i början av veckan Annika M Kisch avhandling.
Läs mer om Känsligt donera märg till syskon

På DN Debatt skrev Jonas Olofsson i en replik till Carl Bennet att lärlingsutbildning inte fungerar.
Läs mer om  “Historien talar inte för lärlingsutbildning”

Under Aktuella frågor i Sydsvenskan skrev Lars Plantin om riskerna med att införa en tredje pappamånad i föräldraförsäkringen.
Läs mer om “Risken är att bara de föräldrar som har uppnått en större jämställdhet gynnas.” 

Biofilmsprojekt vill in genom huden

Hur får man ett ämne att gå in genom huden, ett ämne som kan läka och göra nytta? In genom det som är vår barriär mot yttervärlden, men inte så långt in så att det förs bort av blodet – utan så att det stannar på den plats där effekten behövs? Det ska Biofilms – Research Center for Biointerfaces ta reda på i ett nytt forskningsprojekt finansierat av KK-stiftelsen. Läs artikeln