Vad är MFS? What is MFS?

MFS  (Minor Field Studies) är ett SIDA-finansierat stipendium på 27 000 kr för studenter som vill samla material till sin uppsats eller examensarbete  på kandidat- eller masternivå. Ett MFS ska genomföras i ett giltigt land under minst 8 sammanhängande veckor och kan utföras enskilt eller i par.

Information om hur du söker hittar du här.

What is MFS?

Minor Field Studies is a scholarship of 27 000 SEK financed by Sida, for students that want to collect data to their bachelor or master thesis. An MFS shall be conducted in an approved country during minimum eight continuous weeks.

Information in English regarding qualifications and eligibility can be found here

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *