Tips! / Advise!

In English below

Ansökningstips!

 • Avgränsa din studie, tänk på att 8 veckor går fort, speciellt i en främmande miljö!
 • Välj ett ämne som rör de globala målen för hållbar utveckling.
 • Tänk på att det är en fältstudie, välj därför ett ämne som gör att du måste vara på plats för att kunna utföra din studie (inte en skrivbordstudie).
 • Tänk noga ingenom hur du ska förhålla dig till det faktum att du som student vid ett svenskt lärosäte ska göra en fältsudie i ett annat land. Fundera över din position.
 • Välj inte ett land/område dit UD avråder från resa till.
 • Fundera över val av metod, tänk på att studien ska vara väl genomförbar!
 • Om du ska använda tolk, fundera över vad det kan innebära för ditt resultat (val av tolk, man/kvinna, känd/främmande, insatt i ditt ämne/ej insatt, officiell/ej officiell, lokal/ ej lokal etc.). Om du inte ska använda tolk – fundera även över detta, om ditt intervjuspråk inte är dina respondenters förstaspråk.
 • Använd MFS-studenternas blogg (den ligger direkt på startsidan av denna sajt) som en databas av erfarenheter, sök i högermarginalen på startsidan (ämnesord, fakultet/institution etc). 
 • Är du intresserad av att se hur en projektbeskrivning kan se ut? I receptionen på Studentcentrum finns en pärm med projektbeskrivningar av tidigare beviljade MFS-studenter. Du kan också maila kajsa.khanye@mau.se för att få dem digitalt.

 Application Advise

 • Limit your study. Eight weeks pass by quickly, especially in a new context.
 • Choose a topic that is relevant to the sustainable development goals!
 • Remember that it is a field study, so choose a study that cannot be done at a desk in Sweden.
 • Reflect on your position as a student at a Swedish university that will go to another country to conduct a study.
 • Do not choose a country that the Ministry of Foreign Affair advise against.
 • Think properly about your choice of method, so that it makes the study possible.
 • If you will be using an interpreter, think about how that might affect your findings. If you will not be using an interpreter, think about how not having the same first language might affect your findings (if that is the case).  
 • Previous MFS students’ blogs can be used for inspiration and contacts. 
 • Have a look at previous MFS applications that got granted at scholarship, you find examples of project descriptions in the folder at the reception at the Student Centre. You can also email kajsa.khanye@mau.se to get them digitally.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *