Värdländer / Host countries

Möjliga värdländer

Du kan genomföra din MFS i de länder som finns med på listan över möjliga värdländer. Observera att MFS inte beviljas till ett land som inte finns med på listan, eller till ett land som finns på listan men som UD avråder från resa till. Håll därför koll på UD:s reserekommendationer!

Possible host countries

An  MFS can be conducted in one of the countries that are listed by the Swedish Council for higher Education here. Please note that an MFS will not be granted for countries/regions when the Swedish Ministry of Foreign Affairs advise against travels

 

7 svar på ”Värdländer / Host countries”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *