Behörighet / Eligibility

In English below.

Behörighet och kvalifikationer

Sökanden ska:

 • Studera på kandidat/magister/masternivå , och använda sin MFS till att samla material till sin kandidat- eller magister/masteruppsats (eller examensarbete) under minst 8 veckor.
 • Vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige. (OBS! EU-medborgares permanenta uppehållsrätt är inte att likställa med PUT). Studenter från övriga Norden som inte är svenska medborgare kan få dispens, du skall då vara folkbokförd i Sverige sedan minst ett år vid tidpunkten för beviljandet. 
 • Inte tidigare varit beviljad MFS-stipendium. Annan erfarenhet, som studier eller vistelse i utvecklingsland är inget hinder. Ett aktivt internationellt intresse ses som en merit.
 • Vara registerad student vid Malmö universitet. 
 • Uppsatsen får inte skrivas på svenska utan skall skrivas på engelska eller vistelselandets språk (om detta godkänns av utbildningsansvarig).
 • Aldrig ha påbörjat utbildning på forskarnivå

Du som blir beviljad stipendium under 2019 måste ha slutfört din fältstudie samt skickat in din deltagarrapport  senast 31 juli 2021.

UHR:s riktlinjer i sin helhet hittar du här.

MFS kan bara beviljas en gång per student!


Eligibility and Qualifications

The applicant shall:

 • Study on bachelor or master level and your their MFS to gather data for their bachelor or master thesis during minimum eight weeks.
 • Be a Swedish Citizen or hold permanent residence permit. (Please note! EU citizens permanent right of residence is not the same as permanent residence permit.) Students from the other Nordic countries that are not Swedish citizens may be eligible in case they have had registered residency in Sweden during at least one year when they get granted the scholarship.
 • Not have received an MFS grant before. Other experience, such as studies or work in a low income country is not a hindrance. An active interest in international issues is considered a merit..
 • Be registered as a student at Malmö University.
 • Be able to write their thesis in English or in the language spoken in the host country (as long as it is approved by the course responsible).
 • Not have started PhD studies.

Students that are granted MFS scholarship during 2019 must have finished their field work and sent in their participant report no later than 31 Juli 2021.

The full terms of the Swedish Council for Higher Education can be found here: here. (in Swedish only)

MFS can only be granted one time per student.

 

 

 

5 svar på ”Behörighet / Eligibility”

 1. “Om man har dubbelt medborgarskap får studien inte utföras i det “andra” hemlandet”
  Angående det som här ovan står, skulle jag kunna få ett konkret argument om just varför personer som har dubbelt medborgarskap, inte kan åtnjuta sin rätt att fritt bestämma landet som denna har mest intresse för när det gäller MFS?

 2. Hej Pablo,
  Ursäkta mitt sena svar! Det är Sida och Internationella programkontoret (som nu ingår i Universitets- och högskolerådet) som tar fram riktlinjerna. Vi har dessvärre ingen möjlighet att påverka dem. Jag skulle råda dig att ta kontakt med Jacob Dygeus som ansvarar för MFS nationella. Se kontaktuppgifter på: http://www.programkontoret.se/sv/Program-och-stipendier/Program-A—O/Minor-Field-Studies/Kontakt/
  Med vänlig hälsning

  Anna

 3. Hej!

  Jag undrar om det finns någon åldersgräns för att söka mfs? Hur ser det ut med begränsningen av ämnen? Jag läser Organisations psykologi och är tex. intresserad av hur man organiserar arbetet i olika flyktingläger.

  1. Hej Cecilia,

   Ber om ursäkt för oerhört sent svar, har missat din kommentar. Det finns ingen åldersgräns för MFS och ditt ämne låter som att det lämpar sig väl för en MFS-uppsats.
   Lycka till!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *