Behörighet / Eligibility

In English below.

Behörighet och kvalifikationer

Sökanden ska:

 • Studera på kandidat-/magister-/masternivå, och använda sin MFS till att samla material till sin kandidat- eller magister/masteruppsats (eller examensarbete) under minst 8 veckor.
 • Vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige. (OBS! EU-medborgares permanenta uppehållsrätt är inte detsamma som PUT och godkänns ej). Studenter från övriga Norden som inte är svenska medborgare kan få dispens, du skall då vara folkbokförd i Sverige sedan minst ett år vid tidpunkten för beviljandet. 
 • Vara registerad student vid Malmö universitet. 
 • Uppsatsen får inte skrivas på svenska utan skall skrivas på engelska eller vistelselandets språk (om detta godkänns av utbildningsansvarig).
 • Aldrig ha påbörjat utbildning på forskarnivå

Du som blir beviljad stipendium under 2020 för att göra din fältstudie under HT21 eller VT22  måste ha slutfört din fältstudie samt skickat in din deltagarrapport  senast 31 maj 2022.

Du som blir beviljad stipendium under 2020 för att göra din fältstudie under VT21 måste ha slutfört din fältstudie samt skickat in din deltagarrapport  senast 31 maj 2021. 

UHR:s riktlinjer i sin helhet för de som ska göra sin MFS under VT21 finns här

UHR:s riktlinjer i sin helhet för de som ska göra sin MFS under HT21 eller VT22 finns här

 


Eligibility and Qualifications

The applicant shall:

 • Study on bachelor or master level and your their MFS to gather data for their bachelor or master thesis during minimum eight weeks.
 • Be a Swedish Citizen or hold permanent residence permit. (Please note! EU citizens permanent right of residence does not make you eligible.) Citizens of another Nordic country may be eligible if they have been registered residents in Sweden during at least the past 12 months at the time of application deadline.
 • Be registered as a student at Malmö University.
 • Be able to write their thesis in English or in the language spoken in the host country (as long as it is approved by the course responsible).
 • Not have started PhD studies.

Students that are granted MFS scholarship during 2020 must have finished their field work and sent in their participant report no later than 31 May 2022.

Students that are granted MFS scholarship during 2019 must have finished their field work and sent in their participant report no later than 31 May 2021.

The full terms of the Swedish Council for Higher Education for those that will conduct their MFS during spring 2021 can be found here: here. (in Swedish only)

The full terms of the Swedish Council for Higher Education for those that will conduct their MFS during autumn 2021 or spring 2022 can be found here: here. (in Swedish only)

 

 

 

 

7 svar på ”Behörighet / Eligibility”

 1. “Om man har dubbelt medborgarskap får studien inte utföras i det “andra” hemlandet”
  Angående det som här ovan står, skulle jag kunna få ett konkret argument om just varför personer som har dubbelt medborgarskap, inte kan åtnjuta sin rätt att fritt bestämma landet som denna har mest intresse för när det gäller MFS?

 2. Hej Pablo,
  Ursäkta mitt sena svar! Det är Sida och Internationella programkontoret (som nu ingår i Universitets- och högskolerådet) som tar fram riktlinjerna. Vi har dessvärre ingen möjlighet att påverka dem. Jag skulle råda dig att ta kontakt med Jacob Dygeus som ansvarar för MFS nationella. Se kontaktuppgifter på: http://www.programkontoret.se/sv/Program-och-stipendier/Program-A—O/Minor-Field-Studies/Kontakt/
  Med vänlig hälsning

  Anna

 3. Hej!

  Jag undrar om det finns någon åldersgräns för att söka mfs? Hur ser det ut med begränsningen av ämnen? Jag läser Organisations psykologi och är tex. intresserad av hur man organiserar arbetet i olika flyktingläger.

  1. Hej Cecilia,

   Ber om ursäkt för oerhört sent svar, har missat din kommentar. Det finns ingen åldersgräns för MFS och ditt ämne låter som att det lämpar sig väl för en MFS-uppsats.
   Lycka till!

 4. Not sure if I can use this space for questions but:

  I am an EU citizen about to write my 2-year Master Thesis at Malmö University. I have a personnummer and a Swedish ID card. I just want to make sure: I am absolutely not qualified for this scholarship, correct? (even though I have a personnumer and living here for close to 2 years)?

  Thank you!

  1. Sorry for this late reply Ricardo. You are correct, EU citizens (from other countries than Denmark, Norway, Finland and Iceland) are not eligible to apply for the MFS scholarship.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *