Kontaktperson i värdlandet och handledare på Mau

MFS-studien förutsätter medverkan av såväl handledare på Malmö universitet som kontaktperson i värdlandet. Den svenska handledaren är huvudansvarig för projektet och ansvarig för den akademiska handledningen medan den lokala kontaktpersonen hjälper till på plats men har inget ansvar för innehållet i studien.

Handledaren på Malmö universitet
Den svenska handledaren ska i god tid förbereda dig kunskapsmässigt, bistå i projektutveckling, metodval och i projektformulering samt stödja och försöka underlätta dina kontakter med kontaktpersonen och myndigheter i värdlandet. För att få en handledare på universitetet, kontaktar du din kurs-/programansvariga.

Kontaktperson i värdlandet
Kontaktpersonen i värdlandet ska kunna vara behjälplig med praktiska saker, som t.ex. ha ett brett kontaktnät, hitta personer att intervjua, tipsa om boende, transporter och säkerhet. Kontaktpersonen behöver inte vara knuten till ett av Malmö universitets partneruniversitet, men det är en fördel om hen är det då det finns upparbetade kontakter. Många studenter väljer dock att själva hitta en kontaktperson genom sitt eget nätverk och kontakter, eller genom informationssökning. Det är viktigt att du i din ansökan kan tala om vilken roll kontaktpersonen har och vad hen kan hjälpa till med. Ju mer bedömningsgruppen vet, desto lättare kan vi bedöma studiens genomförbarhet.

Värdlandets kontaktperson kan representera eller vara anställd vid inhemsk myndighet, lärosäte, organisation eller företag i landet, liksom vid utvecklingsprojekt (Sida, FN, NGOs, konsult- eller Swebolag). Tips på befintliga projekt finns här.

Tänk på att kontaktpersonen i värdlandet inte erhåller någon ersättning från SIDA eller Malmö universitet för sin insats och det är därför viktigt att du ersätter henom för överenskomna utgifter, som t.ex. vid transporter eller insamling av material.

Handledarfrågan ska vara löst vid ansökan och intyg (eller motsvarande) från handledare ska bifogas. Från kontaktpersonen i fält godtas även andra mindre formella intyg, t.ex. kopia på mailkonversation.

 

 

 

2 svar på ”Kontaktperson i värdlandet och handledare på Mau”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *