Bedömning av ansökningar

Malmö universitet har en universitetsövergripande bedömningsgrupp som beslutar om tilldelning av MFS-stipendier, samtliga fakulteter är representerade i gruppen. Gruppen består av följande personer:

Hälsa och samhälle: Karin Enskär, karin.enskar@mau.se 
Lärande och samhälle: Bodil Liljefors Persson, bodil.liljefors@mau.se
Mats Johnsson, mats.johnsson@mau.se
Odontologiska: Helena Fransson, helena.fransson@mau.se
Kultur och samhälle: Sara Bodelson sarah.bodelson@mau.se
Teknik och samhälle: Zahra Ghaffari zahra.ghaffari@mau.se 
Studentkåren: 
Mladen Dimitrov, mladen.dimitrov@malmostudenter.se 
International Office:
Kajsa Khanye, kajsa.khanye@mau.se (samordnare)
Karin Frydenlund (juridisk beslutsfattare i egenskap av chef)

Bedömningsgruppen utgår från Universitets- och högskolerådets riktlinjer vid bedömning. Riktlinjerna finns under §8 i detta dokument: Allmänna villkor. Alla grundkvalifikationer skall vara uppfyllda, sedan är det ansökans samlade genomförbarhet som bedöms. Då vägs alla variabler i ansökan in, så som val av ämne och metod, frågeställning, kontakter i värdlandet, studentens medvetenhet och mognad, rimlig budget, bakgrundsresearch, säkerhetsläget i landet och ev. risker för studentens personliga säkerhet.

Det är meriterande om den sökande har tidigare erfarenheter av utvecklingsfrågor genom t.ex. resor eller studier. Positivt är också om den sökande kan dokumentera ett allmänt internationellt engagemang.

Beslutet kan inte överklagas.

 

 

Ett svar på ”Bedömning av ansökningar”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *