Who Cares? – Podcast

Who cares? A radio tale turns Gasworks London into a live broadcast studio in collaboration with the renowned experimental radio station Resonance FM. The project features a programme of newly commissioned and existing performances, sound works, and discussions which take up the subject of affective labour.

Who cares? A radio tale is curated by Naz Bescan, Ibrahim Cisse, Harriet Costello, Benedetta D’Ettore, Alba Folgado and Agata Kik, as part of the Curating Contemporary Art Programme MA Graduate Projects 2018, Royal College of Art.

This session broadcast live on Thursday 10 May 2018 (6-9pm) was hosted by K3 researcher Temi Odumosu and features performances and discussion with artists Eva Fàbregas, Claudia Pagès, and Salomé Voegelin, an artistic commission by Céline Berger and a special live sound seminar by Jon Wozencroft. Listen here.

Arbetaren – kan skönlitteraturen uppgradera bilden av arbetarklassen?

När vi tänker på arbetaren ser vi ofta en man i blåställ framför oss. Men arbetarklassen har förändrats på senare år. Vår tids arbetare producerar oftare vård, omsorg och tjänster än industriprodukter och arbetarklassen har gått från att vara mans- till att vara kvinnodominerad. I medierna och i politiska diskussioner dominerar emellertid äldre bilder av arbetarna. En konsekvens av detta är att det blivit svårare att förstå och bekämpa klassorättvisor. Men i arbetarlitteraturen synliggörs dagens arbetarklass och de orättvisor den utsätts för. Magnus Nilsson är professor i litteraturvetenskap. Han forskar om arbetarlitteratur och studerar bland annat på vilket sätt den kan fungera som plattform för klassmedvetande och klasspolitik.

Föreläsningen är den av “I huvudet på en professor“, Malmö universitets populärvetenskapliga föreläsningsserie.  

Digital parenting – How Social Media Helps Push the Boundaries of Being Normal

How can social media be used to create new norms? Parents of children with disabilities often experience that their understanding of what is considered normal differs from other families’ perceptions. It can be easier to share triumphs and challenges, that may otherwise be difficult to express, in a private Facebook group. In such groups, parents find a community in which the framework for what is considered normal can be expanded. The Facebook group becomes a sum of imagined possibilities. Pille PruulmannVengerfeldt is Professor in Media and Communications at Malmö UniversityShe is also a parent of a child with disabilities. Among other topics, her research explores how social media can be used to support parents of children with disabilities.

The event was a part of the lecture series titled Inside the mind of a professor – meet and mingle with Malmö University researchers

Reflecting on design, sustainability and social change

Malmö University DESIS Lab and MEDEA are producing a series of short interviews with design practitioners and researchers to explore if and how design can contribute to sustainability and social change in different contexts.

The first interview is with Sreejata Roy and Mrityunjay Chatterje, a two member team of an artist and a media practitioner based in New Delhi.  Their practices with regard to urban space are generally twofold. Through the projects, using and combining different media, they document the changes in the city and study how these changes affect peoples’ lives. They also explore, adapt and create spaces for public interactions and collective intellectual and creative practices.

Working-Class Literature(s) – New Book

Professor Magnus Nilsson is the co-editor to the new book Working-Class Literature(s).  Read more about the book.

The aim of this collection is to make possible the forging of a more robust, politically useful, and theoretically elaborate understanding of working-class literature(s).

These essays map a substantial terrain: the history of working-class literature(s) in Russia/The Soviet Union, The USA, Finland, Sweden, The UK, and Mexico. Together they give a complex and comparative – albeit far from comprehensive – picture of working-class literature(s) from an international perspective, without losing sight of national specificities.

By capturing a wide range of definitions and literatures, this collection gives a broad and rich picture of the many-facetted phenomenon of working-class literature(s), disrupts narrow understandings of the concept and phenomenon, as well as identifies and discusses some of the most important theoretical and historical questions brought to the fore by the study of this literature.

If read as stand-alone chapters, each contribution gives an overview of the history and research of a particular nation’s working-class literature. If read as an edited collection (which we hope you do), they contribute toward a more complex understanding of the global phenomenon of working-class literature(s).

Forskningens hantverk – New Book

New book Forskningens hantverk by professor emerita Inger Lindstedt published by Studentlitteratur. The book is a guide through the different steps of conducting research aimed for bachelor and master students. 

Vad är egentligen forskning? Vad gör en forskare och hur bedriver man forskning? I Forskningens hantverk beskriver och förklarar författaren hur man på ett effektivt och praktiskt sätt kan arbeta med sin egen forskningsuppgift, från allra första början fram till färdig uppsats, rapport eller examensarbete.

Boken tar pedagogiskt upp alla steg i forskningsprocessen från problemformulering till resultatredovisning. Att forska handlar i grunden om några enkla saker: undersöka ett bestämt och väl avgränsat problem, arbeta systematiskt och metodiskt, ärligt redovisa kunskaper och idéer som kommer från andra, ärligt redovisa vad man gjort och hur, redogöra för resultaten, analysera sina resultat och till slut presentera dem för sin läsekrets i form av text. Arbetsprocessen för forskning lägger grunden för det systematiska arbetet och gör det möjligt att kunna dra slutsatser av de resultat man fått.

Forskningens hantverk vänder sig i första hand till studenter inom grundutbildning, magister- och masterutbildning vid universitet och högskolor.