Måndag 27/3

Då kommer Facility Service att vara obemannat. Alla på Byggnad och service har stor- APT .

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Frukten..

Hej,

 

Vill bara förvarna om att våra bananproblem fortsätter så vi har gjort valet att dra ner på antalet bananer i korgarna.

Vi har fyllt upp med annan frukt som håller högre kvalité än bananerna.

 

Hoppas ni får en fin onsdagJ

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Fjärr kyla 170320

Hej,

 

Vi borrar genom väggen på måndag för fjärr kylan, meddela berörda om att lite oljud kan förekomma.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Grävning Citadellsvägen..

som Ni kanske redan sett har de börjat gräva framför Gäddan 8.Eon ska lägga in fjärrkyla.

Detta arbete beräknas på gå under fyra veckor. ( 12/3 – 9/4)

 

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Gäddans tillgänglighet anmäld till arbetsmiljöverket

LOKALER. Den 27 februari gjorde arbetsmiljöombudet på Institutionen för socialt arbete en anmälan till Arbetsmiljöverket. Bakgrunden är att det finns tillgänglighetsbrister i Gäddan. I början av höstterminen 2016 gick Byggnad och service igenom Gäddan tillsammans med en tillgänglighetskonsult och flera tillgänglighetsbrister upptäcktes. Då gjorde arbetsmiljöombudet en framställan till Malmö högskola om bristerna.

– När tillgänglighetsbristerna konstaterades hade vi redan flyttat in, före flytten hade vi fått veta att behoven var tillfredsställda. Nu bedömer vi läget som akut eftersom vi har anställda och studenter med funktionsnedsättningar. Bristen på tillgänglighet innebär att rullstolsburen personal har haft svårt att ta sig in till sin arbetsplats och vi har fått flytta undervisning för att göra den tillgänglig för alla studenter, säger Finnur Magnusson, prefekt på Institutionen för socialt arbete.

I anmälan till Arbetsmiljöverket skriver arbetsmiljöombudet att det saknas en tidsplan för de större förändringarna och att även några mindre åtgärder kvarstår.

– Tyvärr har åtgärderna tagit längre tid än vi hade önskat och det är fortfarande sådant som inte går att åtgärda förrän till sommaren och hösten. Det finns tillgänglighetsanpassade hörsalar på Gäddan men två gradängsalar saknar rätt tillgänglighetsanpassning, säger Marianne Endunge, byggprojektledare på Byggnad och service.

Förklaringen till att det har kunnat bli så här är att uppdraget för Gäddan har förändrats mycket längs vägen på grund av nya beslut, framförallt gällande omorganisationer. Samtidigt kräver nya tillgänglighetslagar en mer omfattande ombyggnad av Gäddan. 

– Det är inte bara tillgänglighetsbristerna som påverkar personalen och studenterna. Sedan vi flyttade hit har Gäddan varit en byggarbetsplats med hög bullernivå. Det har skapat en mycket svår arbetsmiljösituation för personalen. Tillfälliga arbetsplatser har upprättats i Niagara och på Hälsa och samhälle, men dessa åtgärder har varit långt ifrån tillräckliga, säger Finnur Magnusson.

Möte med Arbetsmiljöverket

Nästa vecka kommer Arbetsmiljöverket till Gäddan för att träffa arbetsgivarsidan och arbetsmiljöombudet och diskutera tillgänglighetsbrister och åtgärder.

Viktigt med långsiktig planering och uppföljning

Birgitta Wickman, fastighetschef på Malmö högskola , ser fortsatta svårigheter när det gäller lokaler framöver.

– Högskolan planerar att växa samtidigt som vi i princip inte har några lediga lokaler för närvarande. Just nu pågår strategiskt arbete på alla håll inom högskolan som vi behöver ta hänsyn till, samtidigt som det inte är klart. Vi behöver långsiktig planering för att kunna möta verksamhetens behov och förväntningar på ett smidigt sätt. 

Enligt rektor Kerstin Tham pågår just nu flera olika åtgärder för att uppfylla behoven och säkerställa en god och tillgänglig arbetsmiljö för både medarbetare och studenter.

– Tillgängligheten i våra lokaler är en mycket viktig förutsättning för att medarbetare och studenter ska ha en god arbetsmiljö. Tyvärr var det ganska kort tidsspann när det gäller planeringen av ombyggnationen i Gäddan som är en gammal byggnad och därför inte är optimalt byggd avseende tillgänglighetsaspekter.

– Det vi kan lära oss är att genomföra en mer kontinuerlig uppföljning av lärosätets lokalbehov med utgångpunkt i vår akademiska verksamhets behov för att kunna göra en mer långsiktig planering och utformning av lokalerna, säger Kerstin Tham.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Komplettering av husets utrymningsorganisation

Hej

 

Som en del i högskolans förebyggande brandskyddsarbete ingår att säkerställa att våra byggnader har en fungerande utrymningsorganisation. Byggnad o Service’ samordningsansvar innebär att vi ska säkerställa att en organisation finns, med rätt kompetens och att övningar genomförs regelbundet.

 

Byggnad o Service har samordningsansvaret enligt ovan men inte personalansvaret. Idag finns det några vakanser i bemanningsplanen. Vi behöver därför hjälp med att komplettera med ytterligare medarbetare, som har sin arbetsplats i huset, för att säkerställa att det finns en fungerande utrymningsorganisation.

 

Eventuella frågor, återkom tack.

 

Med vänliga hälsningar

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Brandlarm TEST Tisdag 7 Mars

Hej,

 

Vi kommer att testa brandlarmet 7 Mars 07.00 – 07.30.

OBS ingen utrymning behövs.

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Tentor

Tentamensadministrationen och tentavakterna har fått frågan av studenter som vill ta med sig tentafrågorna från tentasalen. Malmö högskolas jurist, Han Jonsson, tydliggör att tentorna är offentliga handlingar som ska lämnas ut.

Den centrala tentamensadministrationen förhåller sig till detta och kommer fortsättningsvis lämna ut tentor på begäran.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

DeDU

GLÖM inte att ALL felanmälan/Beställning ska gå genom DeDU.

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Vindstilla

Det är planerat att Vindstilla kommer att öppna den 1 April.

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar
 • Anders Spetz

  Hej,

  Jag är husvärd på Gäddan 8.
  Har Ni frågor hör av Er till mig.

  0708-655 238
  anders.spetz@mah.se

 • Senaste inläggen

 • Kategorier