”Grillningssäsongen” har börjat

Vi var väl 20 personer från Malmö högskola som var med på Universitetskanslersämbetets (UKÄ) hearing i Stockholm den 17 april. Hearingen gällde Malmö högskolas ansökan om att examinera på master- och forskarnivå inom området Informationsteknologi. Som bekant måste de lärosäten som (ännu) inte är universitet genomgå en ansökningsprocess med godkänt resultat för att examinera på dessa nivåer inom det område som har definierats i ansökan.

En sakkunniggrupp (professor Karin Axelsson, LiU; professor Mats Brorsson, KTH och professor Henrik Boström, SU) ”grillade” under en heldag i nämnd ordning: högskoleledning, fakultetsledning, operativt ansvariga/handledare samt doktorander och masterstudenter. Frågorna rörde bland annat områdets avgränsning, synergier inom Informationsteknologi och om de ekonomiska förutsättningarna för att bedriva forskarutbildning finns på plats.

De forskarutbildningsämnen inom Informationsteknologi som det är meningen att inrätta om klartecken ges är datavetenskap samt beräkningsbaserad naturvetenskap och teknik. Malmö högskola har sedan tidigare tillstånd att examinera på forskarnivån inom Nya medier, offentligheter och gestaltningsformer i vilket forskarutbildningsämnena interaktionsdesign och datavetenskap ingår. Med ett tillstånd inom Informationsteknologi begränsas datavetenskap inte till Nya medier, offentligheter och gestaltningsformer.

Besked om utfallet av ansökan lämnas av UKÄ innan midsommar. Om ansökan beviljas, kommer Malmö högskola att ha tillstånd att examinera på forskarnivå inom åtta områden, vilket skulle betyda att forskarnivån nästan helt och hållet knyts an till Malmö högskolas utbildning på tidigare nivåer och till stora delar av den forskning som bedrivs här.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *