Om antagning till licentiatexamen

När Bolognasystemet infördes i Sverige 2007 så fanns antagning till licentiatexamen k var i det högre utbildningssystemet trots att denna examen tidigare hade ifrågasatts. Antagning till licentiatexamen är en möjlighet som lärosätena själva väljer att praktisera (eller inte). Malmö högskola – och alla andra lärosäten i landet, så vitt jag vet – praktiserar antagning till licentiatexamen. I Malmö högskolas fall har vi en antagningsordning för utbildning på forskarnivå som säger att när antagning till licentiatexamen praktiseras, ska det framgå i den allmänna studieplanen för ämnet ifråga. Alla 15 forskarutbildningsämnen vid Malmö högskola är enligt de allmänna studieplanerna öppna för antagning till licentiatexamen.

Anledningen till att det finns en tvåårig forskarutbildning är att den fyller en viktig funktion gentemot extern part, till exempel när det gäller företagsdoktorander och andra doktorander som har en anställning hos annan arbetsgivare än det antagande lärosätet. Vi har Lärarlyftet och Forskarskolan för yrkesverksamma inom hälsa, vård och välfärd som sådana exempel vid Malmö högskola. Denna möjlighet för yrkesverksamma att bli antagna med licentiatexamen som slutmål har funnits sedan 2002 för de lärosäten som har forskarutbildning. Forskarutbildningen öppnades därmed upp för att yrkesverksamma skulle kunna kompetensutveckla sig genom studier på forskarnivå. För mer information: se Högskoleverkets svar på regeringsuppdraget om antagning med licentiatexamen som slutmål.

I alla andra fall torde det vara så att antagning till doktorsexamen är standard. Om en sökande som inte finansieras av högskolan enbart har tvåårig studiefinansiering, behöver detta således inte vara skäl till att anta sökanden till licentiatexamen. Märk väl att antagning till doktorsexamen som slutmål inte utesluter att doktoranden tar ut en licentiatexamen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.